Vzdělávání zaměstnanců FEREL, s.r.o.

EU

Podnikové vzdělávání zaměstnanců Slezského vzdělávacího centra a spol. Ferel

Příjemce:                            SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM s.r.o.

Název projektu:               Podnikové vzdělávání zaměstnanců Slezského vzdělávacího centra a spol. Ferel

Reg. č.:                                CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011805

Program:                            Výzva č. 097: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Doba realizace:                1.10.2019 – 31.8.2021

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

ANOTACE PROJEKTU:

Cílem projektu je zvyšování úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců v návaznosti na vývoj potřeb zaměstnavatelů a přípravu vybraných skupin zaměstnanců pro zajištění nových projektů. V rámci projektu bude podpořeno 15 pracovníků firem Slezské vzdělávací centrum, s.r.o. a Ferel, s.r.o., z toho 4 osoby ve věku 54+. Projekt zajistí soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýší adaptabilitu starších pracovníků u zaměstnavatele externím i interním vzděláváním.

CÍLE PROJEKTU:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

VÝSLEDKY:

15 proškolených osob.