Protisněhový systém

Náš protisněhový systém plní několik funkcí.

Slouží jako zábrana zamezující pádu sněhu ze střechy, zábrana držící sníh na celé ploše střechy, rozražeč sjíždějícího sněhu ze střechy.

Důležitými aspekty pro výběr správného zachytávače jsou tvar střechy, sklon střechy, druh střešní krytiny, sněhová oblast, umístění objektu (konkrétní lokální podmínky). Na rozhodnutí, zda použít, kde a jak umístit v ploše střechy sněhové zachytávače, se musí podílet projektant, realizační firma a investor.

Typy sněhových rozražečů a protisněhových zábran

Samostatné protisněhové prvky

Protisněhový hák

Tento typ je určen pro zadržení sněhu v celé ploše střechy. Rozmístění protisněhových háků je nutné provést rovnoměrně po celé ploše střechy. Počet kusů se řídí sklonem střechy a klimatickou oblastí. Bližší informace viz. Návod pro montáž a použití výrobků firmy FEREL s.r.o.
Liniové protisněhové prvky

Žebřík sněhové zábrany

Žebřík sněhové zábrany výborně zadržuje větší množství prachového sněhu na střeše. Ideální místo pro jeho použití je nad vchody domů nebo nad chodníky umístěnými pod střechou. Bližší informace viz. Návod pro montáž a použití výrobků firmy FEREL s.r.o

Bezpečnostní hák na dřevěnou kulatinu

Hák v kombinaci s kulatinou o průměru 120 mm slouží jako velmi účinná sněhová zábrana. Bližší informace viz. Návod pro montáž a použití výrobků firmy FEREL s.r.o.

Liniové protisněhové prvky jsou doplňkem, který má za úkol zachytit případné kusy ledu pohybující se po střeše.

Samostatné protisněhové prvky slouží k zamezení rozpohybování sněhu na střeše. Sněhová vrstva při rovnoměrném pokrytí střešní konstrukce je v zimě také výborným izolantem. Zabraňuje unikání tepla ze střechy ven a vnikání chladu zvenku dovnitř střešní konstrukce.

Kombinace obou prvků na střeše je tou nejlepší a nejspolehlivější variantou, aby náš protisněhový systém dokonale fungoval.

Správné umístění sněhových zachytávačů je v teplé části střechy, nad pozednicí. V období, kdy ještě mrzne, ale teplo prostupující z objektu rozehřeje sníh, stékající voda pro střešní krytině v místě nad nezateplenou částí začne znovu namrzat. Pokud je v této části protisněhová zábrana, začne se zde voda hromadit, vytvářet ledovou bariéru, rampouchy a jezírka, ze kterých může vzlínající voda zatékat I pod střešní krytinu. Ledová bariéra tak může poškodit nejen samotné liniové sněhové rozrážeče, ale místně může přetížit střešní krytinu tak, že dojde k jejímu poškození.

Pokud střešní krytina neumožňuje použití samostatných protisněhových prvků s liniovými (falcovaná krytina), je nutné osazovat liniové sněhové zábrany v řadách nad sebou. Rozteč by měla být určena podle sklonu střechy.

Správné rozmístění protisněhových zábran lze určit podle zkušeností v dané oblasti. Nejspolehlivější variantou je však propočtení projektantem střechy. Zabráníte tak případnému zničení protisněhových prvků na střeše nebo případnému poškození střešní krytiny poddimezováním protisněhových prvků v závislosti na typu střešní krytiny, sklonu střechy, protisněhové oblasti.