Pochůzný systém

Náš pochůzný systém splňuje veškeré požadavky evropské normy EN 516 - Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - zařízení pro přístup na střechu a k výrobkům patřícím do této kategorie je připojeno označení CE. Naším systémem řízení výroby zabezpečujeme shodu všech uvedených výrobků na trh s naší technickou dokumentací a jejich základními požadavky.

Na výrobcích: stoupací plošina, držák stoupací plošiny, vzpěra stoupací plošiny a střešní stupínek byly provedeny Technickým a zkušebním ústavem stavebním PRAHA s.p. zkoušky pevnosti při statickém zatížení a bylo ustanoveno, že:

Únosnost výrobků: stoupací plošina, držák stoupací plošiny a vzpěra stoupací plošiny při statickém zatížení 2,6 kN = 260 kg uprostřed mezi vzpěrami i přímo nad vzpěrami stoupací plošiny bez zlomu.

Únosnost výrobků: střešní stupínek a vzpěra stoupacího plošiny (stupínku) při statickém zatížení 2,6 kN = 260 kg bez zlomu a tyto výrobky z hlediska pevnosti vyhovují požadavkům ČSN EN 516.


Na základě výsledků těchto zkoušek lze doporučit:
 • vzdálenosti mezi vzpěrami stoupací plošiny by měly být max. do 80 cm, tzn.:

 • stoupací plošina o délce do:

  počet vzpěr:

 • 1,0 m

  2 ks

 • 1,5 m

  3 ks

 • 2,0 m

  4 ks

 • 2,5 m

  5 ks

 • 3,0 m

  6 ks

Spojovací materiál

nejvhodnějším spojovacím materiálem pro pochůzný systém jsou pozinkované šrouby velikosti M8 (např. M8 x 40 pro spojení stoupací plošiny s držákem plošiny, M8 x 20 pro spojení držáku plošiny se vzpěrou stoupací plošiny) a pozinkované vruty do dřeva pro upevnění vzpěry stoupací plošiny na krokev nebo střešní (přídavnou) lať (min. vrut velikosti 5 x 30, více viz. Návod pro montáž a použití výrobků firmy FEREL s.r.o.